Bokmål en nynorsk

Op deze overzichtskaart kun je zien waar in Noorwegen hoofdzakelijk bokmål en waar nynorsk als voertaal wordt gebruikt.

In de blauwe gebieden spreekt en schrijft men voornamelijk nynorsk, in de groene gebieden bokmål. In de grijze gebieden is er sprake van beide talen, cq. neutrauliteit.

In Nederland en Vlaanderen worden voor zover ons bekend geen curussen in nynorsk gegeven. Dat is geen probleem. Ook in de nynorsk-gebieden kun je je uitstekend redden met bokmål en omgekeerd. Na een verblijf van enkele maanden/jaren zul je merken dat je automatisch de taal en het dialect van de regio overneemt.

Bron: norsk.nl

Zo aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.   Privacy statement

ga verder